Je podivuhodné, že stále víc a víc dětí je diagnostikováno na ADHD, ADS, PDD-NOS.
Co to vypovídá o naší společnosti?
Attention Deficit Hyperactive Disorder.
Česky řečeno, jde o hyperaktivitu s poruchou pozornosti.
Dost zvláštní, mám pocit, že takto diagnostikované děti jsou velmi citlivé, s vysokým E.Q.
a že jsme to my, 
kdo se od nich má něčemu naučit.
Ony zrcadlí naši vnitřní válku a reagují na ni.
Musíme usměrnit naši energii.
Všechno začíná u nás samotných.

Když lidé vykazují chování, kterému nerozumíme, diagnostikujeme je a vymýšlíme novou nemoc.
ADHD je označení pro nelidského rodičovství.
Dříve měly děti spoustu energie, byly kreativní, vynalézavé, přímé a čestné.
Šťastné a otevřené pro všechno.
Dnes jsme objevily nový termín syndrom ADHD.
Dokonce i samotné děti té diagnóze věří.
Používají ADHD jako výmluvu pro své chování.

Proč dáváme lidem s ADHD, ADS nebo PDD-NOS tolik léků?

Tím je zcela odstřihneme od veškeré jejich energie, od jejich kreativity, citlivosti 
a láskyplnosti. Místo toho, abychom je naučily, jak usměrnit jejich energii 
a abychom jim ukázali, jak s ní mohou naložit.
Máme strach z toho co nám zrcadlí?
Příliš přímé.
Příliš upřímné.
Křičí, ale téměř nikdo jim nenaslouchá. Některé se dokonce uchylují ke kriminalitě, aby si tím získali naši pozornost. A co děláme my?
Obviňujeme je z agresivity a z nedostatku respektu. V podstatě se jenom bojíme, protože nám zrcadlí naše vlastní pocity. Naši vnitřní válku, kterou nechceme cítit. Místo toho, abychom se podívali do našeho vlastního nitra, pokoušíme se zvládnout děti pomocí léků. Snad je tak utišíme a dostame pod kontrolu.
Nejsem proti lékům. Ale léky jsou jako drogy, uzavírají vás. A i když je to někdy nezbytné, tak to pro vás není dobré. 
Léky tu jsou od toho, aby vás podpořily, aby vám pomohly, aby potlačily příznaky. Ale abychom se opravdu uzdravily, 
je potřeba jít k příčině, vyléčit ji a nechat odejít. Aby léky už nebyly potřeba.

Proč francouzské děti nemají ADHD?
Francouzské děti nepotřebují léky pro kontrolu jejich chování.
Ve Spojených státech je u nejméně 9% dětí školního věku diagnostikována ADHD a užívají farmaceutické léky. Ve Francii je takových dětí méně než 0,5%. Jak to, že epidemie ADHD u dětí zasáhla Spojené státy a téměř se vyhnula Francii?
Čtěte více: Proč francouzské děti nemají ADHD?

Co pro vás můžeme udělat .

Učíme rodiče a děti znovu prožívat, aby mohli rozpoznat, co se skutečně děje.
Aby se dostali od druhé přirozenosti jako je strach, boj, nemoc, škatulkování a odsuzování.
Aby se navrátili zpět k pravé přirozenosti a znovu prožívali lásku.
Uzdravit vztahy a být opět spolu.
A nenechat diagnózy nebo štítky ovládat váš život.

Zaujali jsme vás? Pak se podívejte do našeho kalendáře akcí.

The Drugging Of Our Children

Inventor of ADHD Confesses it's a Made-Up Disease

Childhood is Not a Mental Disorder

We found a great video online about stopping psychiatric labeling of kids.

Dopis postiženým dětem a rodičům:

Dopis lékařům a terapeutům:

Co je to Ritalin?:

Otec ADHD přiznal ve svém posledním rozhovoru, že nemoc byla „smyšlená“

“ADHD je prvotřídním příkladem fiktivní nemoci.”

Balance-Recovery - ADHDToto byla slova Leona Eisenberga, vědeckého otce ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)” během posledního rozhovoru před jeho smrtí.

Díky prodeji farmaceutických výrobků si Leon Eisenberg udělalt ze své „smyšlené nemoci“ luxusní živobytí. Podle psychiatrických zpráv obdržel shodou okolností Ruanovu cenu za psychiatrický výzkum dětí a dospívajících. Byl, prostřednictvím jeho práce na farmakologických studiích, výzkumu, vzdělávání a sociální politice a díky jeho teorii autismu a sociální medicíny, po více než 40 let vedoucím představitelem dětské psychiatrie.

Ano, bylo dokonce připuštěno, že jsou to jeho TEORIE. Zdravotnický průmysl, pod maskou pomoci dětem, odosobňuje a odpojuje naše děti od normální, zdravé výchovy. Rodiče nachávají své děti brát tyto léky a vnucují jim co tento svět může nabídnout, zatímco vše co tyto děti ve skutečnosti hledají, jsou jejich rodiče v naději, že budou tím požehnáním, kterým Bůh zamýšlel, aby byly.

Ve spojených státech, bere denně 1 z 10 desetiletých chlapců léky proti ADHD .. se vzrůstající tendencí. A spomocí screeningových výzkumů ve veřejných školách, se pokouší připravit studenty na pád.

Americká psycholožka Lisa Cosgrove a další odhalily fakta v jeich studii „Finanční propojení mezi členy DSM-IV panelu a farmaceutickým průmyslem“. Zjistily, že „ze 170 členů DSM panelu jich 95 (56%)“ mělo jednu nebo více finančních vazeb na firmy z farmaceutického průmyslu. Sto procent členů panelu „poruchy nálady“ a panelu „Schizofrenie a ostatní Psychotické poruchy“ mělo finanční vazby na výrobce léků.

A sklízejí významné výhody z této „smyšlené nemoci“. Na příklad asistent ředitele Pediatricko farmakologického oddělení všeobecné nemocnice v Massachusetts a docent psychiatrie na Harvardské Lékařské škole obdrželi mezi roky 2000 a 2007 1 milion dolarů od farmaceutických společností.

Marc-André Gagnon a Joel Lexchin, dlouho-letí výzkumníci farmaceutické propagace, provedly studii, která ukazuje, že americký farmaceutický průmysl utratil v roce 2004 24,4% tržeb na propagaci oproti 13,4% na výzkum a rozvoj. To je téměř dvakrát tolik peněz na protlačení jejich léků mezi lidi, než na ujištění se, že jsou bezpečné.

To vyvolává následující otázku: Jsou v bezpečné?

Přečtěte si sami varování z obalu antidepresiv a budete zděšeni nežádoucími vedlejšími účinky:

 • Zmatek
 • Odosobnění
 • Nepřátelské chování
 • Halucinace
 • Manické reakce
 • Sebevražedné myšlenky
 • Ztráta vědomí
 • Bludy
 • Pocit opilosti
 • Zneužívání alkoholu
 • Vražedné úmysly

Proč by rodiče podrobovali své děti lékům s tak nebezpečnými vedlejšími účinky?

Dr. Edward C. Hamlyn, zakládající člen Královské Koleje prakticých lékařů, uvedl v roce 1998, že ADHD je podvod určený k ospravedlnění začátku dětského života na drogové závislosti.

Za „Nedostatek pozornosti“ jsou zodpovědní rodiče ne děti. Písmo nám praví, že rodič „zasvěcuje dítě do jeho cesty – nesejde z ní, ani když zestárne. (Přísloví 22:6)“ a ne naopak.

Zdroj: www.dcclothesline.com

image_pdfimage_print