„Láska, soucit a pokora
jsou mým opravdovým náboženstvím.
Abys byl šťastný ve tvém každodenním životě,
je důležité toto praktikovat každým okamžikem.
Být jedním se vším.“

Jako mistr transformace doprovází Wilri Waarlo již více než 24 let jednotlivce i skupiny na cestě k duševní, citové i fyzické rovnováze. Během této intenzivní cesty vyvinul Balance-Recovery Sebeuzdravující-Metodu.

Kromě širokých zkušeností v oblasti lidské povahy, má také specifickou kvalifikaci na poli osobního rozvoje a změny.

Intenzivní práce s lidmi a současné studium u mistrů jak východních tak západních tradic, zformovalo během let jeho výjimečný a velmi přímý přístup. Jeho nenapodobitelný styl byl také vybroušen a otestován během mnohaleté služby jako asistent u jednoho z jeho mistrů.

Lidé, které na jejich cestě doprovázel, o něm říkají, že jde vždy přímo k jádru problému a že vše v jejich životech se začíná okamžitě měnit. Staré struktury a zvyky jednoduše odpadnou a oni se dostávají do kontaktu s jejich vlastní pravdou.

Kontakt s jeho hlubokou schopností soucítění a spočinutí v přítomném okamžiku je opravdu život proměňující událost. Skrze hloubku jeho Bytí a soucitu se dostanete do kontaktu se svojí vlastní podstatou. Tak dojde k uvolnění a místo, kde byly dříve utrpení, bolest a strach, zaplní láska.

Jednoduše s vámi cítí to, co cítíte vy. Vaše bolest bude v ten okamžik i jeho bolestí. Váš strach se stane i jeho strachem. Silou soucítění vám pak ukáže vaši vlastní a jedinečnou cestu ke svobodě a lásce. V jeho soucitu je síla otevřeného srdce, které rezonuje s vaším vlastním srdcem.

Tak mohou stará zranění odplynout a obnoví se vaše vlastní schopnost vyléčit se. Soucítěním otevírá prostor pro léčení opravdové příčiny a pro přijetí, změnu a transformaci. Je to prostor, ve kterém se potkáte se svým vlastním srdcem, soucitem a láskyplností.

Wilri Waarlo - Náboženství

Wilri ve své práci čerpá z těch nejznámějších náboženství a duchovních tradic. Je otevřený každému náboženství a každé tradici.

Ať už jde o světová náboženství jako je křesťanství, islám, judaismus, budhismus, hinduismus, taoismus, konfucianismus či zen nebo o duchovní tradice súfismu a šamanismu, Wilri nesoudí a nekritizuje, protože vše je jedním a v každém náboženství i v každé duchovní tradici je možné nalézt něco krásného.

Všechna náboženství a všechny duchovní tradice jsou jen různé cesty, které míří do stejného bodu.

Být jedním.

Jeho učení je přímé a jednoduché. Vychází z prostého bytí, opravdovosti, otevřenosti a zranitelnosti a spojují se v něm jak zkušenost hlubokého smutku, tak zkušenost radosti ze života. To vše spojené a proměněné ve vnitřní klid a mír. Můžete se ho dotknout a on vás přivítá ve svém náručí, takové, jací doopravdy jste. V jeho měkkém objetí se můžete s důvěrou rozplynout, nechat vše odejít a cítit se opět kompletní.

Pracuje vždy přesně na místě, které potřebuje být vyléčeno. Nestřílí naslepo, ani vás nenechá samotné tápat v temnotách. Přivede světlo uvědomění do místa na vašem těle, které potřebuje být procítěno a zahojeno. Skrze něj se vyléčíte pomocí svých vlastních zdrojů a pomocí vlastního uvědomění.

Z osamělosti ke vztahu.
Ze strachu k lásce.
Ze stagnace ke změně.

Nejlepší vůdce je ten, o němž lidí sotva vědí.
Když dokončí svou práci a dosáhne svého cíle,
řeknou lidé:
Toho jsme dosáhli sami.
– Lao´C –

Přečti si o Wilrim více ve článku „Touha po spojení a jednotě“ Přečti si víc

Zaujali jsme tě? Pak nás můžeš kontaktovat nebo si vyber z našeho kalendáře akcí.

image_pdfimage_print