Láska,

soucit a pokora jsou mým opravdovým náboženstvím.

Abys byl šťastný ve tvém každodenním životě,
je důležité toto praktikovat každým okamžikem.
Být jedním se vším.

 

Vztahy

Abys mohl mít skvělý vztah s ostatními, musíš mít nejprve vztah sám se sebou.

Ten druhý tě zrcadlí.
Pokud se ti ve tvém vztahu něco nelíbí,
zeptej se sám sebe: Co se mi na tom druhém vadí?
A pak to změň sám u sebe. Budeš překvapený,
jak se všechno změní.Tímto způsobem tě vztahy opravdu podporují na cestě k sobě samému.

 

Chyby

Lidé dělají chyby, je to v pořádku?

Neciť se proviněně.
Prostě vem svou zodpovědnost a udělej
ty nezbytné kroky.
Tímto způsobem můžeš změnit budoucí výsledek.

 

Mysl

Mysl myslí, často myslí to nejhorší.

Scénáře, které nejsou skutečné.
Jen to pozoruj, ať to odejde tak, jako se mrak pohybuje na obloze. Staň se svědkem toho, že to je vše, co musíš dělat.
Ty nejsi tvá mysl.

 

Meditovat

Meditovat je tvůj čas s bohem,
ztiš se a nech jeho zázraky v tobě pracovat.

Můžeš meditovat všude.
Jen sedět a cítit svá chodidla na zemi.
Když píšeš, ciť pero ve tvé ruce. Když pracuješ s počítačem, ciť jak se tvé prsty dotýkají klávesnice. Ciť své tělo. Ciť jak tvůj dech stoupá a klesá, sleduj ho svou myslí.
Jiným slovem pro meditaci je být v přítomném okamžiku.
Buď tam úplně.

 

Láska

Není to zvlášní, že lidé můžou z lásky udělat něco ošklivého? Jak?
Protože nechtějí cítit své zranění.

Myslí si, že si nezaslouží lásku, protože udělali něco špatného.
Ať už si udělal cokoliv, Bůh tě nesoudí, tvá mysl tě soudí.
Osvoboď se, odpusť si, cit zranění. kterými nejsi. Miluj se nebo se i nenáviď.
Nechej bolesti odejít a osvoboď se.

 

Žít nebo zemřít

Je to tak jednoduché: pokaždé když odmítnu naslouchat svému vnitřnímu hlasu a když proti němu bojujiI,
cítím se víc mrtvý a ztrácím energii.
Pokaždé když následuji svůj vnitřní hlas a poddám se mu,
cítím se víc a víc živý a získávám mnoho energie.

 

Souzení

Nesuď, ani sebe sama.

Souzení je vždy založeno na strukturách a zvycích z minulosti.
Nezapomeň, že se všechno mění, každým okamžikem.
Dnešní ne může být zítra ano!

 

Iluze

Proč vytvářet iluze
jako oddělenost, nenávist, strach, vztek a nemoc.

Když můžeš mít pravdu, lásku, mír, zdraví a jednotu.

 

Léčení

Léčení znamená dělat znovu celistvým.

Odstranit nemoc způsobující struktury nenávisti, vzteku, zklamání, viny a strachu.
Přijmout každou část sebe sama.
Odpustit si.
Je to udělat místo pro uzdravující sílu lásky uvnitř.

 

Vděčnost

Pokud jsi vděčný za ty malé věci v životě.

Říkáš tím kosmu, Bohu.
Jsem připraven pro ty větší zázraky.
Být vděčný přitahuje víc věcí
za které být vděčný.

 

Svoboda

Tvá svoboda je to nejcennější, co máš.

Nenechej se uvěznit v minulosti.
Život se mění každým okamžikem.
Tak jako příroda, tak to je.
Pusť a pak zažiješ v životě požehnání.

 

Odpouštění

Odpustit někomu, kdo ti udělal strašné věci

Znamená říci: ty už nemáš v mém životě žádnou moc.
Už mě více nemůžeš zraňovat.
Beru si zpět všechnu mou sílu.
Rozhodnout se.
Znovu vytvořit svobodu v mém životě.

 

Přátelé

Mít nejlepšího přítele je požehnáním.

Je to někdo, kdo tě přijímá takového, jaký jsi. Kdo v tebe věří i tehdy, když ty v sebe nevěříš.
Vžy se snaží z tebe dostat to nejlepší.
Bez toho aby tě nutil se změnit.Nesoudí tě. Má s tebou soucit. Pláče a směje se s tebou. Stimuluje tě k růstu.
Je upřímný, i když tě to bolí.
Odpouští ti chyby, které jsi udělal.
Dává ti bezpodmínečnou lásku.
Být jedním s přítelem v tobě.

 

Strach

Strach je energie, která vše uzavírá.
Přinutí tě se ztáhnout.
Přinutí tě všechno zničit.
Dokonce tě to udělá i nemocným.
Láska je energie, která vše rozšiřuje.
Všechno otevírá
Sdílí.
Je dokonce i uzdravující.

 

Mrtvý

Někdy je život tak šokující a konfrontující, že už ani dál nechceme žít.
Už si se sám sebe někdy zeptal, která část v tobě už nechce žít.
Pak v tobě musí být i další část, která to říká. Pak jsou tam dva.
Možná že ti chce život říct, že už nechce dále žít v této strašné situaci. Možná že se tě život pokouší probudit.
Změň se prosím. Já chci žít.
Já už nechcit více přežívat. Já chci žít. Je to možné.
Nezáleží na tom, co se stalo.
Ty to dokážeš, život tě volá, protože jsi toho hoden.

 

Soucit

Soucit v každém okamžiku znamená již více nereagovat na chování a struktury ostatních lidí.
Už to není o tobě
Veškerá kontrola je pryč.
Jsi svobodný.
Dáváš tak druhým všechny nástroje, aby se mohli okamžitě změnit.
Nechat odejít jejich struktury.
Uzdravit druhé.
Uzdravit jejich svět.

 

Bumerang

Život je jako bumerang!
To, co dáváš, se k tobě vždycky vrátí.

 

Láska

To nejlepší místo, kde se můžeš naučit o lásce, je místo, kde téměř žádná láska není.

Připomíná ti to, že vždy můžeš volit
tu druhou stranu toho, co je.
A pak najednou se vše vně tebe mění a láska je zrozena.

 

Důvěra

Všímej si těch malých zázraků ve tvém životě.
Každý ti chce něco dát,
i když to něco je takzvaně negativní. Možná že ti to chce ukázat něco pozitivního.
Přijmi to, hledej pravdu a neposuzuj to.
Můžeš tomu věřit.
Zůstaň otevřený, pak se zázraky mohou dít.

 

Vděčný

Buď vděčný za každý den, který dostaneš.
Počítej svá požehnání.
Určitě je jich mnoho
nehledě na to, co se ve tvém životě děje.

 

Neznámí

Každý je mou částí.
I v těch nejtvrdších místech.
Když přijmu svou část a prožiji jí,
budu jí svědkem, pak se všechno změní!
Úzasné tak jednoduše, vše je jedním.
On nebo ona je pouze tvou částí, která chce být viděna.
Pokud je všechno jedním. pak žádní neznámí nejsou.

 

Život

Život je o změně a o opouštění starých struktur.
A o vytváření nových struktur, které tě podporují.
To pokračuje tak dlouho, dokud můžeš žít bez nich.
Nakonec jsi tam.
Jsi svobodný.

 

Sebe-vědomí

Můžeš si věřit nebo sebe sama pokaždé zklameš?

Říkáš já to udělám,
ale pak uděláš něco jiného.
Pokaždé když řekneš já to udělám,
tak to udělej.
Tvoje sebe-vědomí tak roste.
Jen to, že jsi svým slovem činí,
že tvoje sebe-vědomí roste.

 

Lidské bytosti

Každá lidská bytost má svou stinnou stránku.
To je ta druhá strana mince.
Záleží na tobě, co si vzbereš.
Temnotu nebo světlo.
Bůh nám dal svobodnou vůli.
Pokud si vzbereš světlo, pak musíš cítit svou temnotu.
Nech ty bolesti odejít.
A najednou světlo je tu.

 

Vnitřní mír

Vnitřní mír je výsledkem klidné mysli.
Tohoto prostoru může skrze správné úsilí dosáhnout každý z nás.
Tvoje cesta, zvu tě, vyzívám tě

Přijď, přijď, ať už jsi kdokoliv;
Mladý, dospělý nebo také postižený. Hledající, učitel, milovník učení,
pečující, obchodník, prostě kdokoliv!
Nezáleží na tom. Beznadějné putování ti není určeno.
Přijď, i když jsi už tisíckrát porušil své sliby. Přijď, přijď, přesto přijď.
Dovol mi, abych tě vzal za ruku a vedl tě . . .

 

Emoce

Jsi zaplněn emocemi?
Pokud je tvá sklenice plná, vyprázdni ji.

Musíš nechat své negativní emoce odejít.
Jinak kolem sebe stavíš zeď, přes kterou se tvoji milovaní k tobě nemohou dostat.
Být mistrem svých emocí
znamená, nebýt jejich vězněm.
Vždy mít tu možnost změnit své emoce.
Změnou emocí vytváříš a měníš svůj život.

 

Náboženství

Věříme, že vše je jedním.
Dokonce i rozličná náboženství.
Na tom nezáleží.
Všichni jsme propojení.
Je mnoho různých cest,
které vedou ke stejnému cíli.

 

Staré zvyky

Co ti to přináší, že zachováváš staré zvyky?
Co chceš dokázat?

Že nejsi dost dobrý?
Že jsi vinen?
Nech to odejít, odpusť si. Osvoboď se.
Jsi v pořádku tak, jak jsi.
Bez ohledu na to
co ti v minulosti lidé říkali.

 

Peníze

Pokud máš vizi,
peníze přijdou.
Život je o tom mít důvěru a víru.
Buď zvědavý.
Odvaž se riskovat a udělej své kroky.

 

Diagnostikování

Proč je tomu tak?
Když se lidé projevují způsobem, kterému nerozumíme,
přidělíme jim diagnózu a objevíme
nový druh nemoci.

 

Ego

Ego je pouze koncept.
Říká ti, že jsi tvou identitou a tvým tělem.
Musíš soupeřit se všemi ostatními osobnostmi a těli.
Je to iluze, která vytváří samotu, strach, frustraci a nemoc.
Je to potvrzení svého nízkého sebevědomí v životě.
Je to pouze omyl. Místo soupeření s ostatními, si buď vědom svých myšlenek.
Buď v harmonii. Buď v rovnováze.
Soustřeď se na lásku, na mír a na tvořivou léčivou sílu vesmíru, Boha.
Můžeš vytvořit cokoliv, je to na tobě!

 

Závislost

Lidé mohou rozvinout mnoho závislostí, obzvláště proto, aby před něčím unikli.
Před čím unikáš?
Ciť a svá zranění, a prožij je.
Všechna láska potřebná k vyléčení závislosti je již v tobě.
Pak už nebude nutné být závislý.
Tak se můžeš osvobodit.

V našich Momentech tě necháme zažít, proč jsi závislost potřeboval. Aby si se tak mohl od ní osvobodit.
Můžeš vytvořit cokoliv, je to na tobě!

 

Doktoři

Žádný lékař na světě nevládne takovou znalostí, aby ti mohl říct, že jsi nevyléčitelně nemocný.
Moudrý lékař ti řekne, že jeho možnosti ti pomoc, jsou vyčerpané.
Poohlédni se po něčem jiném.
Již mnohokrát se stalo, že lékař byl ohromen zázračným uzdravením.

 

Pláč

Muž a žena, kteří nepláčí, ztrácí vše.
Ztrácejí všechny možnosti, jak vytvořit něco krásného.

 

Trauma

Trauma je něco, co se událo v minulosti.
Bolestivé momenty z minulosti mohou ovlivňovat tvůj život dnes.
Aby ses osvobodil, musíš nechat odejít zranění
a pocity bolesti.

 

Deprese

Pokud máš depresi, najdi něco, za co jsi vděčný.

Opakuj to stále znovu a znovu, i když je to obtížné. Ciť a pak se div tomu, co se s tebou děje.

 

Vztek

Vztek je štít, pod kterým chceš schovat svá zranění. Nevyhýbej se. Nepokoušej se uniknout.
Můžeš si vybrat, zda před vztekem unikneš do temnoty nebo budeš čelit svým zraněním.
Prociť svá zranění, prožij je a nech je odejít.
Odměnou ti bude světlo a další krok do svobody.
Je to na tobě. Máš vztek?
Nezůstávej v něm, jdi hlouběji.
Hledej nevinnost v sobě i v ostatních.
A nalezneš empatii a soucit.

 

Iluze

Pravda uzdravuje.
Lidé jsou tak ''vynalézaví''.
Vytvářejí mnoho iluzí.
Aby se vyhnuli
aby unikli od pravdy.
Pouze pravda uzdravuje.

 

Nemoc

Pokud jsi nemocný, polož sám sobě otázku: Proč chci být nemocný?
A pak ciť pocity a emoce, které se chtějí projevit.
Protože v jádru jsme všichni zdraví.

Téměř každý na světě má nějakou nemoc;
otázka je, jakou nemoc sis vybral ty.

 

Negativní

Být negativní znamená, žádat o to, aby přišlo více negativního.
Vysíláš zprávu:
Vesmíre, prosím dej mi víc negativních zážitků.
Celý vesmír na to reaguje a manifestuje naše myšlenky, chování a pocity.
Je na tobě, co chceš stvořit. Něco negativního nebo pozitivního?

 

Léky

Léky jsou jako drogy, uzavírají tě.
Nejsou pro tebe dobré. Napomáhají ti potlačovat pocity, bolesti, symptomy a signály.
Nejsme proti lékům, někdy jsou nezbytné, aby tě podpořily a pomohly ti.
Ale pokud být v rovnováze a být zdravý, musíš se vždy vrátit k příčině and a tu vyléčit.
Nechej citové nemocitvorné blokády rozpustit.
Pak léky už nebudou potřeba.

 

Pocity

Tvé pocity jsou velkým darem od Boha.

Je to způsob, jak okamžitě poznat, co si myslíš.
Pokud přemýšlíš o něčem pozitivním, cítíš se pozitivně.
Pokud přemýšlíš negativně, pak jsou negativní i tvé pocity.
Pocity se mění každým okamžikem.
Nechej je, ať se mění. Ty nejsi svými pocity. Ty máš pocity.
Je to jako v přírodě déšť, hrom, blesk, bouře, slunce a ticho. Vše se neustále mění.

 

Zdraví

Tajemství zdravé mysli i těla spočívá v tom nebědovat nad minulostí, ani se neobávat budoucnosti. Ale v žít v přítomném okamžiku moudře a opravdově.

-Buddha

 

Láska

Vždy hledej v každém lásku, pak objevíš a zažiješ svou svobodu.

Protože pak jednoduše uvidíš, že každý jedná na základě struktur z minulosti.
A tak tomu je až do chvíle, dokud člověk není svobodný.
Nebuď otrokem svých emocí.
Láska není o emocích.
Láska je o akci.
Láska je péče o ostatní bytosti.

 

Prázdnota

V prázdnotě
se vše zjevuje.

1
1
image_pdfimage_print