Life-Center

V Balance-Recovery “Life-Center” se vše potkává.
Naše centra jsou o tom být člověkem, být celistvým.
Aby sis sám za sebe prožil, že život není boj ale oslava.
„Life-Centers“ jsou bezpečným místem uprostřed přírody, kde jednotlivci i celé rodiny mohou obnovit svoji rovnováhu.

 

V „Life-Center“ se lidé osvobozují od struktur z minulosti.
Vše z minulosti, co ti brání žít takový život jaký by si chtěl, může vyjít na povrch a odejít.
Všichni mohou prožívat, nechat odejít a otevřít svá srdce a opět cítit lásku.
Všichni se učí žít plně každý aspekt života. Balance-Recovery je o osvobození se od minulosti a nalezení vlastní životní cesty.

 

V tuto chvíli existují dvě Balance-Recovery centra v Severním-Porýním Vestfálsku v Německu.
Lidé pocházející z různých prostředí, národností a věku tam žijí společně, učí se jeden od druhého a navzájem se podporují.
Společně s lidmi, kteří to již sami začili, prožíváme opět naše pravé já.
Necháváme odejít minulost a vytváříme prostor pro zdraví, štěstí a prosperitu.

 

Již brzy budou následovat další Balance-Recovery centra po celém světě.
Ať už jsi v životě udělal cokoliv,
my tě milujeme a jsi vítán!

V současné době hledáme velký objekt.
Místo, kde by jednotlivci nebo i celé rodiny mohly najít bezpečné zázemí k obnovení jejich duševní a citové rovnováhy.
V našem centru jde především o to, být člověkem.
Ať už před vás život postavil jakoukoliv výzvu, jste vítáni.
Jedinou podmínkou pro přijetí do našeho centra je ochota převzít zodpovědnost za sebe sama a ochota najít duševní a citovou rovnováhu.

Můžete si k nám přijít například odpočinout a dobít síly po těžké životní situaci nebo obnovit zdraví a harmonii v celé vaší rodině.
Můžete tak vytvořit zdravé a bezpečné místo i pro vaše děti.

V našem centru se můžeš:

Osvobodit se od minulosti.
Naučit se být v přítomném okamžiku.
Naučit se, jak znovu cítit.
Objevit lásku pro sebe sama i pro ostatní bytosti.
Přijmout sebe sama. Nalézt sebedůvěru.
Získat sebeúctu a disciplínu.
Otevřít se sobě i ostatním.
Prohloubit empatii pro druhé lidi.
Získat respekt a soucit pro sebe sama i pro ostatní.
Rozvinout duševní myšlení.
Vyjádřit sebe sama.
Najít svou cestu v životě, v tvé práci a rozvinout kreativitu.
Znovu se začlenit do společnosti.

Vše jemožné tomu, kdo věří. (Mark 9:23)

Spolupracujeme s pečovateli, církvemi, lékaři, terapeuty a kouči.
Také s pracovními agenturami, abychom pomohli lidem najít práci.

  • Vzbudili jsme vaši zvědavost?
  • Máte zájem se k nám připojit, nebo využít služeb našeho centra?
  • Máte zájem nás podpořit?
  • Možná byste chtěli investovat nebo pro nás máte vhodnou budovu?

Zaujali jsme tě? Pak nás můžeš kontaktovat.